Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!
Sort Order:  
  ·  4 months ago  ·  

właśnie tak sobie pomyślałem jak jedne koleś mówił pod moim ostatnim tematem że niby ludzi z hive zniechęca do blurta brak negatywnych głosów. W sumie aż trudno pomyśleć ale faktycznie mogą być takie gagadki co ich tyłek boli o to że nie można upupiać tych z którymi się nie zgadzasz. ;]


Posted from https://blurtlatam.intinte.org