Darmowe gierki #90 / Free Games #90

in polish •  last month 

Redout 2

The fastest racing game in the universe. Redout 2 is a tribute to classic arcade racing games and the sequel to the critically acclaimed Redout, where racing through the dystopian wastelands of a semi-abandoned Earth is one of the galaxy’s most popular sports.

Najszybsza gra wyścigowa na świecie. Redout 2 to nawiązująca do klasycznych wyścigów arkadowych kontynuacja docenionej przez krytyków gry Redout. Ścigaj się po dystopijnych pustkowiach częściowo opuszczonej Ziemi w najpopularniejszym sporcie w tej galaktyce.

https://store.epicgames.com/en-US/p/redout-2


Idle Champions of the Forgotten Realms

Idle Champions of the Forgotten Realms is a Dungeons & Dragons strategy management game uniting characters from throughout the D&D multiverse into a grand adventure.

Idle Champions of the Forgotten Realms to gra strategiczna Dungeons & Dragons łącząca postacie z różnych uniwersów D&D w jedną wielką przygodę.

https://store.epicgames.com/en-US/p/idle-champions-of-the-forgotten-realms

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!